In English

Buller i staden. Bostadsbyggandets möjligheter med ett bullerregelverk i förändring

Maja Jansson ; Mikaela Stenberg ; Axel Sundelius ; Elsa Wigren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: buller, ljud, bullerregler, bulleråtgärder, trafikbuller, hälsoeffekter, stadsstrukturer, GöteborgPublikationen registrerades 2015-06-30. Den ändrades senast 2015-06-30

CPL ID: 219159

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek