In English

Modelling of negative skin friction on bored piles in clay

Nelson Kiprotich
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Negative skin friction, drag load, groundwater, finite elements, pile foundationPublikationen registrerades 2015-06-30. Den ändrades senast 2015-06-30

CPL ID: 219156

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek