In English

Quiet and alternative materials from Palestine. A comparative study of the acoustical nature between typical and alternative building materials from Palestine.

May Hanna
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:110, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: building acoustics, airborne sound insulation, conflict, Palestine, Gaza, cement, compressed earth block, adobePublikationen registrerades 2015-06-30. Den ändrades senast 2015-07-02

CPL ID: 219155

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek