In English

Monocular simultaneous localisation and mapping for road vehicles

Mathias Ernst ; Samuel Scheidegger
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX027/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-30. Den ändrades senast 2017-11-29

CPL ID: 219149

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek