In English

ICT as a tool to improve workflow and teamwork at a medical ward - A concept study

Sina Syrous
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX044/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-30. Den ändrades senast 2015-11-02

CPL ID: 219143

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek