In English

Repair scheduling in wireless distributed storage with D2D communication

Jesper Pedersen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX035/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-30. Den ändrades senast 2015-06-30

CPL ID: 219142

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek