In English

Expected lifetime and short-term mechanical vulnerability of the bone conduction implant

Helga Hardardottir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX032/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-30. Den ändrades senast 2015-09-21

CPL ID: 219138

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek