In English

Vehicle splash and spray determination based on in-vehicle sensors utilizing Kalman filter to estimate water film thickness

Jens Henriksson ; Philip Staberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX031/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-30.

CPL ID: 219129

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek