In English

Orientation estimation of radar platforms using MEMS-based inertial sensors

Jonathan Lidqvist ; Björn Skoglund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX040/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-30. Den ändrades senast 2015-06-30

CPL ID: 219128

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek