In English

Development of a wireless interface for fitting, training, and monitoring of advanced prosthetic limbs

Thitipong Sansanayuth
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX029/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-30. Den ändrades senast 2015-08-20

CPL ID: 219124

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek