In English

Validering av vibrationssimulering för Volvo Cars värmesköldar

Validation of vibration simulation for Volvo Cars heat shields

Anton Dahl ; Robin Worth
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 63 s.
[Examensarbete på grundnivå]

För att komma bort från kostsamma och tidskrävande sätt att prova detaljer behöver Volvo Cars ta fram alternativa testmetoder. Genom att i en elektrodynamisk vibrationsrigg försöka efterlikna resultat från vindtunneltester och fullskaliga prov, skulle stora besparingar kunna göras. Examensarbetet studerar testmetoderna för Volvo Cars värmesköldar med avsikten att se om man kan komma närmare en alternativ testmetod. Intentionen är att samla in information i vindtunnelmiljö och sedan använda denna som in-signal i en elektrodynamisk vibrationsrigg. De tidigare mätningarna i vindtunneln låg till grund för det vibrationstest som genomfördes under examensarbetet. Med hjälp av accelerometrar och en särskild teknik för rörelseförstärkning i videomaterial kunde en utvärdering av den nya testmetoden genomföras. Resultatet blev en indikation på hur pass likt vindtunneln det nya vibrationstestet blev. Med informationen som examensarbetet kunde generera sammanställdes olika rekommendationer. Dessa ger Volvo Cars en indikation på åt vilket håll det fortsatta arbetet med alternativa testmetoder bör ta. Sammanfattningsvis är programvaran -vue till nytta inom olika avdelningar på Volvo Cars. Testmetoden är på god väg men ytterligare anpassningar behöver göras för att nå sin fulla potential. Slutligen rekommenderas alternativa omkonstruktioner av värmeskölden i syfte att förbättra komponenten till en låg kostnad.Publikationen registrerades 2015-06-29. Den ändrades senast 2015-12-10

CPL ID: 219076

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek