In English

Finite Element Design of Orthotropic Steel Bridge Decks

Jens H Karlsson ; Henrik Wallerman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Orthotropic steel deck bridges, Bridage Plus, Abaqus, Equivalent plate,Finite element modelling, Trapezoidal ribsPublikationen registrerades 2015-06-29. Den ändrades senast 2015-06-29

CPL ID: 219022

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek