In English

Simulation of integrated theory of constraint and continous improvement

Rozle Penca ; Gustav Polhem
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-26. Den ändrades senast 2015-09-17

CPL ID: 218979

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek