In English

Discrete event simulation as a tool for workforce allocation

Anders Johansson ; Tommy Krogell Petersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-26. Den ändrades senast 2015-09-18

CPL ID: 218978

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek