In English

Identifying organizational improvement potential using value stream mapping and simulation

Tobias Börjesson ; Eduard Christopher Kapoun
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-26. Den ändrades senast 2015-09-17

CPL ID: 218976

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek