In English

Managing design guidelines for production development

Anders Samuelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-26. Den ändrades senast 2015-06-26

CPL ID: 218975

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek