In English

Finite element analysis of a lifting portable offshore unit - A comparison between a shell and a beam model

Christian Liebert ; Maham Rashid
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2015:09, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-26. Den ändrades senast 2015-06-26

CPL ID: 218963

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek