In English

Stadens ljud - kan vi bygga stad med gårdagens bullerregler?

KIm Dykes ; Emil Regnström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:90, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: trafikbuller, hälsoeffekter, bullerdämpande åtgärder, bullerregler, GöteborgPublikationen registrerades 2015-06-26. Den ändrades senast 2015-06-26

CPL ID: 218956

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek