In English

Sound levels, noise source identification and perceptual analysis in an intensive care unit

Stamatina Kalafata
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:161, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: ICU, hospital noise, acoustic treatment, hospital psychoacoustics, level statistical distribution, noise source identification, perceptual characteristics.Publikationen registrerades 2015-06-26. Den ändrades senast 2015-06-26

CPL ID: 218951

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek