In English

OPEN INNOVATION IN PRACTICE: Based on two case studies from companies in the automotive and telecommunication industry

Sofia Theodorakopoulou ; Gökcen Türkel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2015:071, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-26. Den ändrades senast 2015-06-26

CPL ID: 218909

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek