In English

The life event of being diagnosed with cancer in midlife

Malin Månsson ; Michaela Schutz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2015:001, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-25. Den ändrades senast 2015-06-25

CPL ID: 218879

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek