In English

Development of a method for determining the road topography for vehicle optimisation

Svante Håkansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-25.

CPL ID: 218877

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek