In English

Implementing customer development in large established firms - A case study of a business model innovation project

Anders Jonsson ; Daniel Pelvén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 42 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2015:086, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-25. Den ändrades senast 2015-06-25

CPL ID: 218858

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek