In English

Solvent-Free Synthesis of Glycidyl Ethers. Investigating Factors Influencing the Yield of Alkyl Glycidyl Ethers.

Henrik Sjövold
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: glycidyl ether, solvent-free, design of experiments, phase transfer catalysis, optimizationPublikationen registrerades 2015-06-25. Den ändrades senast 2015-06-25

CPL ID: 218842

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek