In English

Device to open/close for the cooling airflow through grille and cooling module

Fanny Byström ; Adrian De Roos ; Christian Munoz Galindo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-06-25.

CPL ID: 218838

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek