In English

Prototyp för konditionsbaserat underhåll med simpla sensorer - Analys av vibrationsdata som underlag för konditionsbaserat underhåll av maskiner

Sofia Börjesson ; Kim Karlsson ; Viktor Larsson Holck ; Karl-Oscar Skalberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-06-25. Den ändrades senast 2015-12-10

CPL ID: 218836

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek