In English

In context manufacturing development using 3D laser scanning at Volvo Car Corporation

Jens Johansson ; Erik Simonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]