In English

In context manufacturing development using 3D laser scanning at Volvo Car Corporation

Jens Johansson ; Erik Simonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-24. Den ändrades senast 2015-06-24

CPL ID: 218810

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek