In English

Stress Wave Propagation Between - Different Materials

Filip Tell ; Tim Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Stress waves, Cloaking, Transformational elastodynamics, ReflectionsPublikationen registrerades 2015-06-24. Den ändrades senast 2015-06-24

CPL ID: 218804

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek