In English

Detaljkonstruktion av automatiserat magasin för planteringsaggregat

Detail design of automated magazine for planting aggregates

Mattias Augustsson ; Anton Dahl-Jendelin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 128/2015, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-06-24. Den ändrades senast 2015-06-24

CPL ID: 218767

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek