In English

Prerequisites for an ICT-platform at VTG

Johan Korteniemi ; David Mattsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-24. Den ändrades senast 2015-06-24

CPL ID: 218756

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek