In English

Towards Ultra-thin Façade Elements - Textile Reinforced Green Concrete with Vacuum Insulation Panels

Sandra Bentland
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Textile reinforcement, facade elements, vacuum insulation, green, concrete, ground granulated blast furnace slag, alkali-activated slag,water glass, shrinkage.Publikationen registrerades 2015-06-23. Den ändrades senast 2015-06-23

CPL ID: 218713

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek