In English

Preliminärdimensionering av plattrambroar - Med parallelliserade FEM-analyser enligt SBD

Jon Difs ; Fredrik Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Plattrambro, Preliminärdimensionering, Point Based Design, Set Based, Design, Finita element metod, Python, Abaqus, ScriptPublikationen registrerades 2015-06-23. Den ändrades senast 2015-06-23

CPL ID: 218711

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek