In English

Fatigue analysis of anisotropic short fibre reinforced polymers - by use of Digimat and nCode DesignLife

JAN-ANDERS LINDHULT ; Miranda Ljungberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2015:33, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-22. Den ändrades senast 2015-06-22

CPL ID: 218633

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek