In English

Automotive KERS - Evaluation of alternative configurations, design and packaging into an existing vehicle platform

Alan Lahoni ; Marko Bjelanovic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-22.

CPL ID: 218627

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek