In English

Positionering och noggrannhetsuppskattning i samband med höftledsoperation

Positioning and accuracy estimate in associated with hip arthroplasty surgery

Tobias Darell ; Oscar Ehner ; Emilia Gustafsson ; Philip Jansson ; Jonatan Viker ; Maria Warholm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-06-22. Den ändrades senast 2015-09-23

CPL ID: 218622

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek