In English

Analys av slutprocess inom blockstensindustrin

Analysis of the final process within the dimension stone industry

Camilla Johansson ; Filip Larsson ; Fredrik Svensson ; Anton Tennby
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]