In English

Analys av slutprocess inom blockstensindustrin

Analysis of the final process within the dimension stone industry

Camilla Johansson ; Filip Larsson ; Fredrik Svensson ; Anton Tennby
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-06-22. Den ändrades senast 2015-06-22

CPL ID: 218620

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek