In English

Skatepark i Kungsbacka - En studie i placering och utformning

Skatepark in Kungsbacka - A study in placement and design

Martin Alvefelt ; Magnus Elsilä
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-06-22. Den ändrades senast 2015-06-22

CPL ID: 218612

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek