In English

shRNA silencing of receptor NC007 in human mesangial cells

Emelie Lassén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-18.

CPL ID: 218574

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek