In English

The Implication of the JAK-STAT Pathway in Myxoid Liposarcoma

Karin Bäcksten
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-18.

CPL ID: 218569

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek