In English

Development of an Intuitive Shift-by-Wire Gear Selector

Lena Andersson ; Sofia Lenshof
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-06-18. Den ändrades senast 2015-09-04

CPL ID: 218565

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek