In English

Towards a user friendly home training system for neuromuscular rehabilitation

Jonas Björkman ; Clara Roginski
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-18. Den ändrades senast 2015-06-18

CPL ID: 218561

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek