In English

User Centered Design of a Monitoring Dashboard - For better energy performance

Carl Christer-Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-18. Den ändrades senast 2015-06-18

CPL ID: 218560

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek