In English

Assessment and improvement of the acoustical properties of a testing room for bone anchored hearing aids

Mónica Loria Gamboa
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: room acoustics, sound field in small rooms, bone anchored hearing aids, sound insulation, room impulse response, inverse filtering.Publikationen registrerades 2015-06-18. Den ändrades senast 2015-06-18

CPL ID: 218559

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek