In English

Active control of first order wall reflections in large cylindrical rooms

Veronika Jönebratt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:46, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: ANC, room acoustics, electroacoustics, multi-purpose hall, FEM, scale modelling, cylindrical room, low frequencies, sound pressure reduction.Publikationen registrerades 2015-06-18. Den ändrades senast 2015-06-18

CPL ID: 218558

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek