In English

Konceptutveckling och framtagning av ~20L reservdunk

Concept development and creation of ~20L secondary jerrican

Johan Pal ; Alexander Pihlström Tipmung
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 140/2015, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-06-18.

CPL ID: 218555

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek