In English

Utveckling och design av lastbärare för interna transporter av presentpapperrullar

Development and Design of Container for Internal Transport of Wrapping Paper Rolls

Simon Damoah
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 141/2015, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-06-18. Den ändrades senast 2015-06-18

CPL ID: 218544

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek