In English

Betydelse av samverkan i tidiga skeden

Importance of collaboration in front end

Felicia Johansson ; Matilda Sjöstedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-06-18. Den ändrades senast 2015-06-18

CPL ID: 218536

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek