In English

Waypoint-based path following system for a jet ski

Anton Bergholtz ; Carl-Adam Hernvall
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX024/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-17. Den ändrades senast 2015-10-29

CPL ID: 218514

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek