In English

Optimization in twin refiners using temperature profiles and plate clearance information

Fredrik Kuitunen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX012/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-17. Den ändrades senast 2015-06-17

CPL ID: 218510

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek