In English

Hydrometallurgical treatment of spent alkaline and zinc-carbon batteries

Sofie Mihailova
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-06-17. Den ändrades senast 2015-06-17

CPL ID: 218509

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek